Φύση και Περιβάλλον

Η τέχνη της φύσης.

Τα παρκέ BOEN είναι ένα προϊόν που αποτελείται από φυσικά υλικά. Ο σεβασμός για την φύση και για την επιτακτική ανάγκη περιβαντολλογικής ευαισθησίας, αντανακλούνται σε όλη την διαδικασία και επεξεργασία των πρώτων υλών μας.

Είναι θέμα αρχής, ότι αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον με σοβαρότητα και ευαισθησία. Η Boen αντιμετωπίζει ηθικό δίλημμα σε ότι αφορά την επεξεργασία και πώληση παρκέ που προέρχονται από μη βιώσιμα δάση.

Για αυτό τον λόγο είμαστε σε διαρκή διάλογο με τις αρχές και τους οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός μας είναι να σταματήσει η παραγωγή παρκέ από ξύλα που απειλούνται με εξαφάνιση. Όλες μας οι προσπάθειες σε ότι αφορά την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας και μεθόδων παραγωγής εναρμονίζονται αποκλειστικά στο σκοπό αυτό.